СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма

29.11.2019
ПОЗИЦИЯ НА СДС
 
СДС определя като неприемливи и недообмислени предложенията за промени в Закона за туризма за категоризиране на стаите и апартаментите,предлагани чрез електронни платформи, както и ограничаването на тяхното действие на територията на България в случай на пропуски от страна на наемодателите.
 
Мотивите ни са свързани с разбирането, че такива промени не могат да бъдат предлагани набързо, в момент, когато се приема Бюджета и всички погледи са насочени натам. Те трябва да бъдат обсъдени, обмислени и да им се отдели достатъчно време, за да се преценят плюсовете и минусите. Още повече, че предлаганите промени не са минали широко обществено обсъждане и няма проведено проучване за оценка на въздействието и евентуалните негативни последици от тяхното прилагане.
 
Освен това, в предложението да се забранява на платформите да качват оферти без категория и блокирането на достъп до тях при три нарушения, е меко казано необмислено и с неясни последствия, които засягат потребители от целия свят. Изрично искаме да подчертаем, че става въпрос за споделена услуга, положителен пример на трансграничната икономика и международния пазар, от които България е част. Още повече, че принципът за свободно движение на хора, стоки (услуги) и капитали е основополагащ принцип на ЕС, чиито член е нашата страна.
 
През последните години София, а и други български градове, станаха по-достъпни и предпочитани от много чуждестранни туристи за кратък и уикенд престой и заради по-евтините оферти за нощувки, предоставени през електронните платформи. Предлаганите промени ще се отразят негативно на този вид туризъм, а оттам и на средния и дребен бизнес в сферата на услугите, забавленията и ресторантьорството. Свръхрегулирането му може да доведе до преминаването на част от този развиващ се сегмент на градски и културен туризъм в сивия сектор или значително свиване на предлаганите през глобалните електронни платформи услуги по настаняване.
 
От друга страна това би било изключително негативен знак към чуждестранните инвеститори. За илюстрация ще посочим, че само преди дни на срещата си с президента Тръмп, министър-председателят Б. Борисов покани американските инвеститори да инвестират в България, подчертавайки предимствата на нашия пазар. А в същото време се предлагат мерки, от които основни потърпевши могат да бъдат американски електронни платформи, като Airbnb от Сан Франциско и др.
 
Не е известно подобен тип ограничителни рестрикции в резултат на свръхрегулиране и свръхконтрол да се прилагат в други страни от ЕС, спрямо електронните платформи за споделени услуги, свързани с настаняването. С предложенията за изменение на Закона за туризма с пореден ЗИД към същия и чрез Закона за бюджета, измененията и допълненията към Закона за туризма стават 17 за 5 години. Това не създава устойчива и предвидима среда нито за инвеститорите, нито за туроператорите, нито за хотелиерите, нито за самите туристи.
 
Не на последно място, предлаганите промени водят до подозрения, че държавата иска да увеличи постъпленията от данъци, защото не може да си събере приходите от хотелите, къщите за гости, хижите и хостелите. Според нас това не е справедлива мярка към собствениците, които отдават по едно помещение или жилище. Трябва да се търсят начини да се събират дължимите данъци и такси, да се ограничи съществуващия сериозен сив сектор в туризма, а не да се предприемат рестриктивни мерки към дребния бизнес и гражданите.
 
В пазарната икономика една работеща и печеливша релация между търсенето и предлагането, не бива да бъде спъвана с неуместна държавна намеса.
 
Призоваваме вносителите да подложат на широк обществен дебат предложенията си, с оглед отчитане на негативните последствия и защитаване на интереса на потребителите.
 
Туристическата индустрия формира почти 13% от БВП на страната и е една от ключовите за българската икономика като цяло. СДС разполага с необходимия експертен капацитет за анализ на проблемите в туризма и за предлагане на работещи решения за преодоляване на кризата в бранша. Но това не може да става за сметка на ограничаване на стопанската инициатива на гражданите и на пазарната икономика, които са в основата на съвременната демокрация.
 

Още по темата

thumb 07.12.2019

СДС на 30 години!

Да си пожелаем още много сини години и бъдещи успехи!

thumb 07.12.2019

Участие на Илия Лазаров в К...

7 декември, 20 часа

thumb 06.12.2019

Участие на Емил Кабаиванов ...

6-ти декември, 18 часа

thumb 06.12.2019

Участие на Румен Христов в ...

Петък, 6-ти декември

thumb 28.11.2019

Генади Велков: Успешно упра...

Трябва тези, които са напуснали Видин, за да търсят препитание, да ...

thumb 28.11.2019

Румен Христов: СДС е парти...

Христов изрази убедеността си, че за една партия най-важни са парла...

thumb 28.11.2019

Илия Лазаров: С класическит...

В София постигнахме един прекрасен резултат – между 20 и 30 хиляди...

thumb 28.11.2019

Илия Лазаров: С класическит...

В София постигнахме един прекрасен резултат – между 20 и 30 хиляди...

thumb 27.11.2019

Днешният ден е един от най-...

100 години от Ньойския договор

thumb 24.11.2019

Участие на Румен Христов в БНТ

Понеделник, 25 ноември